Vai zini, cik efektīva ir tava kontracepcijas metode?

Pirms pērkam veikalā jaunu sadzīves tehnikas ierīci, mums šķiet pašsaprotami novērtēt un izzināt, cik labi tā kalpos un kādi ir tās energoefektivitātes rādītāji. Vai zināji, ka tikpat racionāli mēs varam izvērtēt arī kontracepcijas efektivitāti?

Kontracepcijas efektivitātes novērtēšana

Katras kontracepcijas metodes efektivitāti, drošumu un uzticamību var novērtēt pēc Perla indeksa. Šis indekss rāda, cik procentiem seksuāli aktīvām reproduktīvā vecuma sievietēm, izmantojot izvēlēto kontracepcijas metodi, gada laikā iestājas neplānota grūtniecība. Visas kontracepcijas metodes var iedalīt četros efektivitātes līmeņos:

  • ļoti augsts (0-0,9% no 100 sievietēm iestājas nevēlama grūtniecības)
  • augsts (1-9%)
  • vidējs (10-19%)
  • zems (20% un vairāk)

Jebkuras kontracepcijas metodes efektivitātes izvērtēšanā jāņem vērā kontracepcijas lietošanas paradumi, jo rezultāti var būtiski atšķirties. Ja kontracepcijas lietošana atbilst lietošanas instrukcijai, to definē par perfektu lietošanu. Ja kontracepcijas lietošanas laikā tiek pieļauta kāda kļūda, piemēram, netiek lietota kontracepcijas tablete, to dēvē par tipisku lietošanu.

Populārākās kontracepcijas metodes Latvijā un to efektivitāte

Jaunākās kontracepcijas izvēles tendences Latvijā rāda, ka trīs biežāk lietotās kontracepcijas metodes ir vīriešu prezervatīvi, pārtrauktais dzimumakts un kontracepcijas tabletes. Kombinētas orālās kontracepcijas tabletes (KOK) ir augstas efektivitātes kontracepcija, jo neplānota grūtniecība iestājas tikai 0,3% sieviešu perfektas lietošanas gadījumā. Ja tiek pieļauta kāda no lietošanas kļūdām, tad neplānotas grūtniecības risks palielinās līdz 7%. Salīdzinot ar vīriešu prezervatīviem, kurus lietojot perfekti, neplānotas grūtniecības risks ir 2%, bet tipiski lietojot – paaugstinās līdz 13%. Turpretim pārtrauktais dzimumakts klasificējams pie zemas efektivitātes metodes, jo neplānota grūtniecība var iestāties aptuveni 20% gadījumu.

Starp šīm trīs kontracepcijas metodēm visaugstāko efektivitāti uzrāda kontracepcijas tabletes, tomēr tās sabiedrībā nereti tiek asociētas ar dažādiem mītiem vai smagām blakusparādībām. Tādēļ, lai mazinātu blakusparādības un padarītu lietošanu sievietei ērtu un drošu, dažādu jomu speciālisti KOK sastāvā daudzu gadu garumā ir variējuši ar tās komponentēm un mazinājuši devu līdz minimālajai efektīvajai. Paša jaunākā KOK preparāta sastāvā atrodamas divas komponentes: estrogēns estetrols, kas ir augu izcelsmes selektīvas darbības dabiskais estrogēns, un progestīns drospirenons.

Kombinētas orālās kontracepcijas tabletes – aizvien viena no efektīvākajam izsargāšanās metodēm

2021. gadā publicētā pētījumā, kas veikts Eiropā un Krievijā, tika izvērtēta KOK ar estetrolu un drospirenonu efektivitāte. Tā kā kontracepcijas metode pētījumā tika lietota atbilstoši lietošanas instrukcijai, neplānota grūtniecība iestājās vidēji 0,44% sieviešu. Līdzīgs pētījums veikts arī ASV un Kanādā, kur neplānota grūtniecība pētījuma dalībniecēm iestājās vidēji 2,68% gadījumu. Abi pētījumi apliecina šīs kontracepcijas augsto efektivitāti jeb zemo risku neplānotai grūtniecībai. Šāda hormonu kombinācija un deva nodrošina arī regulāru menstruālo asiņošanu (vidēji 93% sieviešu), un tai ir pierādīts ļoti zems smagu blakusparādību risks – mazāk kā  1% sieviešu.

Piemērotākā kontracepcijas metode tev

Kopumā varam secināt, ka kontracepcijas efektivitāte dažādās populācijās, atkarībā no individuālajiem lietošanas paradumiem un citiem faktoriem, var atšķirties. Bet arī ņemot vērā šo informāciju – kontracepcijas tabletes ar estetrolu ir augsti efektīva kontracepcijas metode. Ja Tu ar partneri šobrīd neplāno grūtniecību, tad šī augstas efektivitātes kontracepcija var būt piemērota izvēle. Bet, pirms plāno uzsākt lietot vai mainīt jau esošo kontracepcijas metodi, atceries kopā ar ārstu izvērtēt, kura no metodēm būs piemērota tieši Tev. Izvēloties drošu un efektīvu kontracepcijas metodi, ievērojami mazinās neplānotas grūtniecības risks, kas sniedz iespēju izbaudīt attiecības un novērst liekus uztraukumus.

Īsumā

  • Trīs biežāk lietotās kontracepcijas metodes Latvijā ir vīriešu prezervatīvi, pārtrauktais dzimumakts un kontracepcijas tabletes.
  • Kontracepcijas tabletes ar estetrolu ir augstas efektivitātes kontracepcijas metode. Risks, ka iestāsies neplānota grūtniecība, ir zems.
  • Ja ar partneri šobrīd neplānojiet grūtniecību, tad šī augstas efektivitātes kontracepcija var būt piemērota tieši jums.
  • Izvēloties drošu un efektīvu kontracepcijas metodi, ievērojami mazinās neplānotas grūtniecības risks, kas sniedz iespēju izbaudīt attiecības un novērst liekus uztraukumus.

Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Līgu Korneti


Avoti

R. H. Allen, “Combined estrogen-progestin oral contraceptives: Patient selection, counseling, and use,” UpToDate, 2022. https://www.uptodate.com/contents/combined-estrogen-progestin-oral-contraceptives-patient-selection-counseling-and-use.

J. Žodžika, “Ģimenes plānošana sociāli atstumtajām un augsta perinatālā riska grupas sievietēm,” pp. 1–38, 2019, [Online]. Available: https://www.talakizglitiba.lv/sites/default/files/2020-01/117_Gimenes_planos ana_soc_riska_gr.pdf.

“Family planning/contraception methods,” 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception.

“Ieskats Kontracepcijas izzināšanas testa rezultātos.” https://skrinings.lv/tpost/s2j0mrm811-ieskats-kontracepcijas-izzinanas-testa-r.

K. Gemzell-Danielsson et al., “Estetrol-Drospirenone combination oral contraceptive: a clinical study of contraceptive efficacy, bleeding pattern and safety in Europe and Russia,” BJOG An Int. J. Obstet. Gynaecol., vol. 129, no. 1, pp. 63–71, 2021, doi: 10.1111/1471-0528.16840.

M. D. Creinin et al., “Estetrol-drospirenone combination oral contraceptive: North American phase 3 efficacy and safety results,” Contraception, vol. 104, no. 3, pp. 222–228, 2021, doi: 10.1016/j.contraception.2021.05.002.

05.08.2022.